Informationssäkerhetsdeklaration (ISD) är en stödprocess för informationssäkerhetsarbete på FMV. Denna deklaration fastställer att FMV:

  • tar ett designansvar för IT-säkerhetslösningen
  • uppfyller Försvarsmaktens krav på informationssäkerheten
  • dokumentationen är utformad enligt den norm som gäller inom FMV
  • IT-säkerhetslösningen är baserad på en definierad tolererbar risk utformad av Försvarsmakten
  • IT säkerhetsarbetet har följt fastställd ISD plan

För att kunna utforma denna deklaration finns en process för informationssäkerhetsarbete i projekt. Processen startar med kravfångsten och utvecklas under kravnedbrytning, produktion och verifiering.

ISD version 2.1 i boken/ böckerna är densamma som ISD version 2.2 elektronisk utgåva i FMV Teknisk Direktör beslutet.

Ändringar i version 2.3 framgår i historik.

Metodstöd för ISD 2.3

 
kundnytta3.png  
Oberoende.png  itss2.png
 
 
 
Ansvarig: Dan Olofsson