Informationssäkerhetsdeklaration (ISD) är en stödprocess för informationssäkerhetsarbetet inom produktionsprocessen på FMV.

Försvarets materielverk har ett ansvar att IT-system som levereras till Försvarsmakten ska vara informationssäkerhetsdeklarerade (ISD) enligt särskild process. ISD-processen ska för de IT-system som levererats till Försvarsmakten tillämpas såväl inom Försvarets materielverk som hos berörda leverantörer (utdrag ur SAMO mellan FM och FMV).

Denna deklaration fastställer att:

  • FMV tar ett designansvar för IT-säkerhetslösningen
  • leveransen uppfyller Försvarsmaktens krav på informationssäkerhet
  • dokumentationen är utformad enligt den norm som gäller inom FMV
  • IT-säkerhetslösningen är baserad på en definierad tolererbar risk utformad av Försvarsmakten
  • IT säkerhetsarbetet har följt fastställd ISD plan

För att kunna utforma denna deklaration finns en process och ett metodstöd för informationssäkerhetsarbete i projekt (ISD 3.0.0). Processen startar med kravfångst och utvecklas under kravnedbrytning, produktion och verifiering. För att i slutändan leda fram till ett väl avvägt och dokumenterat beslut om huruvida projektet uppfyller de krav som FM och FMV ställt på IT-/Informationssäkerhet. 

 

  
  
Description
  
  
  
  
Övergripande Processbeskrivninghttps://isd.fmv.se/PublishingImages/isd_process_3.0.png
Övergripande ProcessbeskrivningNavigering på sidan
 Identifierahttps://isd.fmv.se/PublishingImages/isd_process_3.0.png
VHL Identifiera
IdentifieraNavigering på sidan
Definierahttps://isd.fmv.se/PublishingImages/isd_process_3.0.png
VHL Definiera
DefinieraNavigering på sidan
Realiserahttps://isd.fmv.se/PublishingImages/isd_process_3.0.png
VHL Realisera
RealiseraNavigering på sidan
VidmakthållaVHL Vidmakthålla
VHL Vidmakthålla
VidmakthållaNavigering på sidan
Avvecklahttps://isd.fmv.se/PublishingImages/isd_process_3.0.png
VHL Avveckla
AvvecklaNavigering på sidan
Oberoende granskning i ISDprocessenOberoende granskning i ISDprocessen
Oberoende granskning i ISDprocessenNy flik