2017-02-08: Nu finns FM MUST Krav på SäkerhetsFunktioner (KSF) version 3.1 tillgängligt externt

krav-pa-godkanda-sakerhetsfunktioner-version-3-1.pdf

 

2017-05-08: Krav på IT-system som behandlar känsliga personuppgifter

HKV 2013-06-26 10 750.59802 Säkerhetskrav IT-system avsedda för personuppgifter.pdf

 

2017-11-22: Handbok Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Informationssäkerhet (H Säk Infosäk) 2013. Uppdaterad 2017-05-19

 handbok-sak-infosak-andring-2.pdf