Dessa mallar är fortfarande tillämpliga för projekt som ännu inte använder ISD 3.0.0 i enlighet med de övergångsregler som finns. 

  
  
  
dölj DokTyp : Checklista ‎(5)
Checklista initiera.docx
  
Checklista inför kravdefinitionsfasen 20160824
Checklista kravdefinition.docx
  
Checklista egenkontroll fasen kravdefinition 20160824
Checklista arkitektur.docx
  
Checklista egenkontroll Kravnedbrytning Arkitektur 20160824
Checklista produktion.docx
  
Checklista egenkontroll Produktion 20160824
Checklista leverans.docx
  
Checklista egenkontroll Leverans 20160824
dölj DokTyp : Mall ‎(10)
isd_mall_deklaration.docx
  
Mall för IT-säkerhetsdeklaration (ISD)
isd_mall_oberoende_granskning_granskningsrapport.docx
  
Mall för granskningsrapport efter utförd oberoende granskning
isd_mall_itss_2.docx
  
Mall för ITSS 2 - kravnedbrytning/IT-säkerhetsarkitektur
isd_mall_itss_1.docx
  
Mall för ITSS 1 - Kravdefinition av IT-säkerhetskrav
isd_mall_isd_isuplan.docx
  
Mall för att dokumentera ISD-plan (FMV) alt ISU-plan (leverantör)
isd_mall_verksamhetsbeskrivning.docx
  
Mall för att klargöra förutsättningar och underlag för kravdefinitionen
isd_mall_oberoende_granskning_granskningsplan.docx
  
Mall för att definiera och planera oberoende granskning
isd_mall_itss_4.docx
  
Mall för ITSS 4/3: Kravuppfyllnad av FMV resp. leverantör (tidigare benämnt STAU 4/3)
mall_sakerhetsanalys.docx
  
Mall Säkerhetsanalys
mall_sakerhetskrav.docx
  
Mall Säkerhetskrav