Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Försvarets materielverk

Välkommen till ISD 3.1.0

Informationssäkerhetsdeklaration (ISD) är en stödprocess för informationssäkerhetsarbetet vid FMV.

Denna deklaration fastställer att:

  • FMV tar ett designansvar för IT-säkerhetslösningen
  • leveransen uppfyller Försvarsmaktens krav på informationssäkerhet
  • dokumentationen är utformad enligt den norm som gäller inom FMV
  • IT-säkerhetslösningen är baserad på en definierad tolererbar risk utformad av Försvarsmakten
  • IT säkerhetsarbetet har följt fastställd ISD plan

För att kunna utforma denna deklaration finns en process och ett metodstöd för informationssäkerhetsarbete i projekt (ISD 3.1.0). Processen startar med kravfångst och utvecklas under kravnedbrytning, produktion och verifiering. För att i slutändan leda fram till ett väl avvägt och dokumenterat beslut om huruvida projektet uppfyller de krav som FM och FMV ställt på IT-/Informationssäkerhet. 

 

Processen hanterar faserna Identifiera, Definiera, Realisera ,Vidmakthålla och Avveckla.  

För att kontrollera att nedladde filer är korrekta finns checksummor (SHA 256) tillgängliga. 

Lämpligast är att använda denna länk.

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Övergripande Processbeskrivninghttp://isd.fmv.se/PublishingImages/isd_process_3.0.png
Processbeskrivning
Övergripande ProcessbeskrivningNavigering på sidan
 Identifierahttp://isd.fmv.se/PublishingImages/isd_process_3.0.png
Dokumentmallar
Identifiera
IdentifieraNavigering på sidan
Definierahttp://isd.fmv.se/PublishingImages/isd_process_3.0.png
Dokumentmallar
Definiera
DefinieraNavigering på sidan
Realiserahttp://isd.fmv.se/PublishingImages/isd_process_3.0.png
Dokumentmallar
Realisera
RealiseraNavigering på sidan
VidmakthållaVHL Vidmakthålla
Dokumentmallar
Vidmakthålla
VidmakthållaNavigering på sidan
Avvecklahttp://isd.fmv.se/PublishingImages/isd_process_3.0.png
Dokumentmallar
Avveckla
AvvecklaNavigering på sidan

 Flödesschema ISD-processen

ISD-processen