Vi tar tacksamt emot synpunkter och kommentarer, dels på hur informationen är samt även på erfarenheter och förbättringsförslag i process/metoder.
Lämpligast är att använda denna länk. V.g. skriv ISD som ärendemening.